A+ A A-

Какво представляват CPU минутите

 

Повечето фирми, предлагащи споделен хостинг, имат ограничения относно изразходваните CPU минути от всеки хостинг акаунт. Обикновено тези процесорни (CPU) минути се изчисляват чрез скрипт и показват какви ресурси на процесора използват всички сайтове в един хостинг акаунт. В повечето случаи се следят PHP и/или/ MySQL процесите. Повишаването на изразходваните ресурси и надвишаване на определените лимити се налага оптимизиране на сайта или преминаване към по- висок план. По- големите компании, предлагащи споделен хостинг, обикновено могат да дадат информация кои модули от сайта изразходват най- много ресурси и съответно да дадат някакви насоки за оптимизация. Понякога е достатъчно едно обновяване на въпросния модул или компонент до последната стабилна версия. Възможно е и замяна на един модул с друг, който има същата функционалност, но по- добра оптмизация.